1 Eylül 1939'da dünya Kısaca ;)Öğrenmek isteyene

Fransa ve Birleßik Krallık 3 Eylül 1939.da Almanya'ya

savaş ilan ettiklerinde, Avrupa devletlerinin çoğunluğu

diktatörlüktü. Avrupada, demokrasilere karşı üç totaliter

rejim kendini dayatıyordu: Stalin'in Sovyetler Birliği, Nazi

Almanyası ve Faşist İtalya. Almanya tüm Orta Avrupa

ya hükmediyordu ve Münih Antlaşmaları'ndan sonra

(1938) Çekoslovakya'yı haritadan silmişti. İtalya nisan

1939.da Arnavutluk'u ele geçirmişti. Almanya, İtalya ve

Japonya Mihver'i oluşturuyorlardı.

 1 Eylül 1939'da, Avrupa geniş ölçüde dünyaya hakimdi.

Sömürgeleri tüm Afrika'yı ve Asya'nın büyük bir bö-

lümünü kaplıyordu.

- 1939'da en önemli sömürge imparatorluğu Birleşik

Krallık'ınki idi: 14,5 milyon km2.lik bir alana yayılmış

ve 414 milyon kişiyi barındırıyordu.

- Fransa imparatorluğu (Afrika, Orta Do¤u, Frans.z Gü-

neydoğu Asyas.) 11,8 milyon km2.lik bir alanda 70 milyon

kişiyi barındırıyordu.

- Portekiz (2 milyon km2, 9 milyon nüfus), İspanya (350

000 km2, 1,2 milyon nüfus) ve Hollanda (2 milyon km2,

60 nüfus), 16. ve 17. yüzy.l fetihlerinden ellerinde kalan

bölgeleri yönetiyorlardı. Bunlardan yalnızca Hollanda

nın kayda değer bir ekonomik gücü vardı (petrol,

kauçuk).

- Belçika Kongosu ve komşu Ruanda ile Burundi'yi içine

alan Belçika İmparatorlu¤u (2,4 milyon km2, 14,2 milyon

nüfus), 19. yüzyılda oluşmuştu.

- İtalya İmparatorlu¤u (3,5 milyon km2, 15 milyon nüfus)

19. yüzyılda ele geçirilen eski toprakların yanısıra (Eritre,

Somali, Libya), 1935-1936.da Mussolini tarafından

zaptedilen Etyopya'yı da içine alıyordu. Böylece kurulan

İtalyan Doğu Afrikası "Afrika.da yeni bir Roma İmparatorlu

ğu"nun temellerini oluşturacaktı.

- Japon İmparatorluğu 20. yüzyılın başlarında doğmuş-

tu. 1919'da Büyük Okyanus'taki Alman adalarını (Marianne,

Marshall, Caroline Adaları) ele geçirdikten sonra

Japonya, 1930'larda Mançurya'yı (sonradan Mançukuo

adıyla bir uydu-devlet haline getirildi), ardından

da Çin'in bir kısmını aldı. 1939'da, dünyanın bu kısmı

'nda savaş neredeyse iki yıldır sürmekteydi.

 Son olarak, her türlü sömürgeci emperyalizmden ka-

çınsa da, Amerika Birleşik Devletleri de bazı sömürgelere

ya da yarı-sömürgelere sahipti: Alaska, Havai, Porto Riko,

Filipinler.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !