II. Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları Mehmet AYDIN 7

PLANLI PROGRAMLI BİR HAYAT

Zaman, en büyük sermaye...

II. Abdülhamid Han, mal israfında olduğu gibi zaman israfından

da kaçınıyordu. Zamanını çok iyi kullanıyor, her şeyi bir plan

ve program dahilinde yapıyordu. Yaptığı ve yapacağı şeyleri bizzatihi

not ediyor, yaptıracaklarını da not ettiriyor ve herşeyi bir saate

bağlıyordu.

İnsanı rahatsız eden ses gürültüsünden hoşlanmıyordu. İstirahate

geçince sarayda bir sükunet başlıyordu.

İş ehline verilmeli.

II.Abdülhamid Han'ın diğer bir özelliği de, maiyeti altındaki

insanların ne tür kabiliyette olduklarını tespitteki mahareti ile işi

ehline vermesiydi. (19)

Fikir ve maksatlar mükemmel bir ifade ve nezaketle dile getirilmeli.

Sultanın sohbetine doyum olmuyordu. Kalın ve gür sesiyle

sohbetini dinlemek insana bir haz veriyordu.

Bütün hal ve hareketlerinde padişahlığın heybetini, vekarını

gösteriyor, fikirlerini ,maksadını mükemmel bir ifade ve nezaketle

anlatıyordu.

El yazısı rahat okunuyor, İfadesi açık, sarih, cümleleri uzun

olmakla beraber bağlantıları kolaylıkla yapıyor, varmak istediği netice,

rahatlıkla anlaşılıyordu. (20)

DİSİPLİN

Abdülhamid Han, disiplinli bir sultandı. İşleri zamanında takip

etmek en büyük özelliklerinden biriydi. Yapılan müracaatlar intizam

içerisinde tetkik edilir ve hiçbir kağıt parçasının kaybolmasına, hiçbir

muamelenin kontrolden kaçmasına ve hele işlerin sürüncemede

Mehmet AYDIN II. Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları

kalmasına müsaade edilmezdi. Başkatibet dairesine girip çıkan işleri

bizzat kendisi kontrol ederdi. (21)

Aynı zamanda getirilen ve gönderilen evrakların kayıtlarına

çok büyük hassasiyet gösterirdi. Kendisine arzolunun şeylerle kendisinin

verdiği emirlerin kayıp ve tahrif olmamasına çok dikkat

ederdi. Bununla birlikte fevkalade kuvvetli hafızası ile kontrol tedbirlerini

sıkı bir şekilde temin ederdi. (22)

" Dikkatsizlik özür değildir"

II. Abdülhamid Han, hataların istenmeden olabileceğine pek

inanmazdı. Ve bu hususta Tahsin Paşa'ya şunları söylemiştir; "İnsanda

sehiv (yanlışlık) olmaz, sehiv ya kasten olur, yahut dikkatsizlik

neticesinde meydana gelir Kasten yapılan yanlışlıklar büyük ve

çirkin bir suçtur. Dikkatsizlik neticesinde meydana gelen hataların

kabahati o dikkatsizliği yapan kişiyedir. Dikkatsizlik mezaret sayılabilir

mi?" (23)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !