ÖRNEK ŞAHSİYETLER II. Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları Meh

ÖRNEK ŞAHSİYETLER

Abdülhamid Efendi, zamanını ibadet, din ve fen ilimlerini öğrenmek,

ata binmek, silah kullanmak ve spor yapmakla değerlendiriyordu.

Aynı zamanda çok iyi bir gözlemciydi. Örnek alınacak insanların

varlığının çok önemli olduğunu söylüyordu. Önemli şahsiyetlerin

hayatlarını, yaşam tarzlarını merak ediyordu. Nerede hata yaptıklarını,

nasıl başarılı olduklarını inceliyordu. Dedesini, Babasını,

amcasını, ağabeyini de çok iyi takip etti. Bunlar arasında dedesi

Sultan Mahmud'u kendine örnek aldı.

İnsanları tetkik ederek anlamak en büyük meraklan arasındaydı.

Bu sahada hayrete değer bir yeteneğe sahipti. Onların kusur ve

hatalarından ders almasını bilmek gibi, insan tabiatında nadir rastlanan

bir karekter sergilerdi. (6)

Başka bir sırrı ise karşısındaki insanların samimiyet derecesini

tespitindeki mahareti idi. Kişilerin fiillerinde samimi olup olmadıklarını

keskin zekasıyla rahatlıkla tespit ederdi. (7)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !